Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství pomocníků řádu sv. Lazara

Vítejte na našich stránkách. Na našem webu najdete informace o našem občanském sdružení "Společenství pomocníků řádu sv. Lazara", představíme Vám naše aktivity, projekty a jaké další projekty podporujeme. Najdete také informace o účtech, na které můžete posílat Vaše dary.

Pomáháme potřebným

Upřímně děkujeme za Vaši podporu - finanční i modlitby. Obojí má velký význam pro ty nejpotřebnější...


Nelituj peněz pro bratra a přítele, nenech je zničit rzí v úkrytu pod kamenem. Svůj poklad si ulož tak, jak přikazuje Nejvyšší a prospěje ti více než zlato. Do svých pokladnic si uzavírej milosrdenství, to tě vytrhne z každého neštěstí. Bude za tebe bojovat proti nepříteli lépe než silný štít a těžké kopí.

Sir 29,10-13