Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

SPOLEČENSTVÍ POMOCNÍKU ŘÁDU sv. LAZARA
Dobrovského 14
170 00 Praha 7

Předseda:
Petr Jílek, tel. 224 826 100; 604 566 057; mail: jilek.lazarus@quick.cz

Občanské sdružení - IČO: 60444258

Číslo účtu: 0001617002 / 2700

Akce Rwanda:
RNDr. Josef Kuchyňa
Komárovice 1
588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 608 178 122
mail: maitri@email.cz
Rwanda 1617-600/ 2700, variabilní symbol 9


VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD sv. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO
The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem; internet: http://www.st-lazarus.net/; http://www.st-lazarus.cz/