Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství pomocníků řádu sv. Lazara

jsou občanská sdružení v Praze a v Plzni. Patří mezi samostatné právnické osoby, pomocí kterých VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD sv. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO realizuje v naší republice charitativní činnost. Založen byl v Praze na pokyn vedení svatolazarského řádu v ČR ve 2. čtvrtletí roku 1994 a v Plzni koncem roku 2000. Podporuje zejména sesterské organizace a tradičně pomáhá misiím s malomocnými v Africe a Indii. Kromě toho pomáhá trpícím v místech katastrof a sirotkům po občanské válce ve Rwandě. Připojilo se i k akcím proti otroctví v jižní části Súdánu, kde proti křesťanům a animistům byla vedena bílou muslimskou vládou „svatá válka“. Tato pomoc se od roku 1996 zajišťuje pomocí pěti katolických řádů. Jako šestý k  nim nyní přistoupil ŘÁD sv. AUGUSTINA.

Informační poznámka: Za pontifikátu papeže Damase I. v roce 369 zřídil sv. Basil Veliký, arcibiskup v Cesareji, poblíž Jeruzaléma velký hospic pro malomocné. Zároveň dal tomuto hospici i pravidla – řeholi, podle kterých se řídili arménští mniši sv. Lazara i nemocní. Jeruzaléma ovládli křižáci v roce 1098 a někteří z nich trpěli leprou. Pro nakažlivost této choroby byli převedeni pod jurisdikci tohoto Řádu, který z hygienických důvodů měl sídlo vždy za hradbami města. Pomalý postup jejich choroby umožnil, aby byli pověřováni i bojovými úkoly, a tak se tento Řád stal rytířským. Po porážkách ve Svaté zemi se přemístili do Evropy, kde zřídily stovky špitálů - zejména pro malomocné. Po Curia leprosorum, ecclesia S. Lazari inter Lepros v Praze zbyla jen Lazarská ulice. V  roce 1937 byl tento řád v tehdejším Československu obnoven. Za svou činnost pak mnozí členové zaplatili životem i vězením. V naší republice malomocní nejsou, a tak vlajkovou lodí se staly hospice, které založili členové našeho Řádu.