Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak přispět na naše projekty

Je zkušenost, že humanitární pomoc musí i duchovní rozměr a zázemí. Bez této rovnováhy to prostě nefunguje. Proto prosíme za modlitby na tento účel.

Občanské sdružení - IČO: 60444258 (Předseda: Petr Jílek)
Číslo účtu: 0001617002 / 2700

Východní Kongo
    - projekt adopce kleriků
    - číslo účtu: 0001617440/2700

Rwanda
    - pomoc sirotkům, chudým a hladovějícím
    - číslo účtu: 0001617600/2700 (variabilní symbol 9)

Děkujeme za Vaši podporu - finanční i modlitby. Na přání rádi Vám zašleme potvrzení o Vašem daru.