Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

+) Panthaleon sv. 27. 7. mučedník, řec.: pan = vše, lat.: leo = lev, všude lvi, sv. Pantaleon se narodil křesťanské matce, otec byl pohan, pocházel z Nikomedie (Nicej, Izmit, Izmid v Turecku), + 305 v Nikomedii (Izmid v Turecku). Byl pážetem na císařském dvoře, později se stal lékařem, studoval farmakologii a měl léčitelské schopnosti. Císař Maximián ho jmenoval císařským lékařem.         Později se Pantaleon setkal se stařičkým křesťanským knězem Hermolaem a dal se pokřtít. Obrátil na víru svého pohanského otce a snažil se o víře přesvědčit i císařovnu. Těmto rozhovorům naslouchal tribun Galerius, kterého císařovna odmítala. Galerius udal Senátu, že císař chrání křesťany, ten byl nucen odstoupit a byl poslán do vyhnanství. Císařem byl zvolen Galerius.         Toho štvali pohanští lékaři proti křesťanskému lékaři Pantaleonovi, že uzdravuje nemocné. V léčení byl úspěšnější než oni, protože léčbu připisoval Bohu a udali ho. Byl uvězněn, přivázán ke stromu a zbičován. Sťat mečem společně s knězem Hermolaem.         Jeho ostatky byly převezeny do Konstantinopole, odkud je je přivezl do Kolína n. R. arcibiskup sv. Gero z Kolína (28. 6.). Patří mezi 14 sv. Pomocníků (24.3. společný svátek do roku 1969).         Ve východní církvi je nazýván Velkomučedníkem a je počítán k Svatým lékařům. Patron lékařů, v církevním kalendáři svátek do r. 1969.

Zpět na projekty