Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara

Měj otevřenou dlaň pro chudého, aby se naplnila Tvá blaženost (Sir 7,32)

Úvod
Kdo jsme
Aktivity, projekty
Modlitby
Jak přispět?
Kontakt na nás
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 studní pro Východní Kongo

Název projektu: Zařízení 30 vodních zdrojů a instalace 10 vodních čerpadel na území Poko

Organizace žadatele: Ordre de Saint Augustin (osa) Řád Svatého Augustina, vikariát kongo, asbl

Odpovědný po právní stránce:
P. Michel Mivunguba Kaneru, OSA, představený vrchní vikář
18e Rue Limete No.02
B.P.681 KINSHASA 1
E-mail pmimikan@yahoo fr
Tel. 0811648721

Agentura realizace: Projekt Vélo Poko
Cílová skupina: veškerá populace

Celková cena projektu: 36200 USD
Místní příspěvek: 6100 USD
Naléhavá prosba o podporu: 30100 USD
Časový úsek : během 2 let

1.Organizace žadatele: Řád Sv.Augustina, Vikářství Kongo asbl.

2.Lokalizace a situace sociálně-ekonomická.
Administrativní území Poko je situováno v okrese Bas-Uele. Východní provincie v demokratické republice Kongo. Prostírá se mezi městy Isiro a Buta. Jeho populace se odhaduje na 200.000 obyvatel. Tato populace žije speciálně ze zemědělství, řemesla a lovu. Jižní část je osídlena kmeny Bantu a Pygmeji. Koupěschopnost sedláků je obzvláště nízká s důvodu mnohotvárné krize, kterou prodělává Kongo. Cesty jakoby neexistovaly. Velké zemědělsko-průmyslové podniky, které dávaly sedlákům práci, jsou opuštěné. Zničení většiny mostů znamená enklavu pro značnou část populace. Školy fungují díky příspěvkům (zemědělské výrobky, řemeslné výrobky, úlovky) rodičů a velkodušnosti církve. Zdravotnické infrastruktury jsou zcela zubožené, dostupné zařízení první pomoci není s to zajistit zdraví populace.

3.Zdůvodnění projektu
Nemoci přenášené parazity v důsledku závadné vody, kterou tato populace konzumuje, jsou nemoci endemické v této zóně. Vzpomeňme si , že právě v této části země se před dvěma léty vyskytl mor. Kampaně na pochopení potřeby svařování vody před konzumací se, jak se zdá, nepřinesly dobré výsledky. Přesto ve velkých centrech, kde jsme začali upravovat vodní zdroje, se počet chorob značně snížil. Úpravy by jistě mohly přinést velmi dobré výsledky.

4.Cíle projektu
Obecné cíle
1.boj proti nemocem přenášeným parazity
2.zlepšení zdraví obyvatelstva

Specifické cíle
1.vybudovat spolu s obyvateli 30 vodních zdrojů ve vybraných lokalitách
2.instalace deseti vodních čerpadel ve vybraných lokalitách
3.Revize již upravených zdrojů


5.Strategie úspěchu
1.Zkušenosti vikariátu s vývojovými aktivitami
2.Zvýšení zájmu z hlediska přizpůsobení projektu přímým uživatelům a stanovení účasti uživatelů na údržbě.


6.Struktura osvojení si a údržby projektu obyvatelstvem
Na úrovni každého místa, kde bude zřízen zdroj vody a instalováno vodní čerpadlo, bude zřízen výbor, který bude složen z:
1.Vedoucího (náčelníka) místa
2.zdravotníka
3.reprezentanta náboženských vyznání

Jejich úlohou bude:
- dbát na správné užívání zdroje a/nebo čerpadla a na čistotu prostředí
- vybírat roční příspěvek na rodinu
- předat tento příspěvek augustiniánům na údržbu a opravy případných závad.
Napsat roční zprávu o využití a stavu zdrojů a čerpadel pro vikariát augustiniánů.

7.Vybraná místa pro zřízení vodních zdrojů a instalaci vodních pump.
Č. místo vodní zdr. (+čerp.) přímí uživatelé
1 město KANA 2 5.000 obyvatel
2 město VUNGALA 3 7.000 obyvatel
4 vesnice KPADA 1 4.000 obyvatel
5 vesnice DIANGELE 1 3.500 obyvatel
6 vesnice MOLANGI 1 4.500 obyvatel
7 vesnice NGEITO 2(+1) 10.000 obyvatel
8 vesnice BISENGO-GARE 3(+1) 15.000 obyvatel
9 vesnice NAO 1 3.000 obyvatel
10 vesnice LOKO 1 3.000 obyvatel
11 vesnice SORONGA 1 3.500 obyvatel
12 vesnice NGUMA 1(+1) 4.000 obyvatel
13 vesnice DILI 1 2.000 obyvatel
14 vesnice SEKI 1 3.000 obyvatel
15 vesnice AMADI 2(+4) 20.000 obyvatel
16 vesnice BOSO 1 3.000 obyvatel
17 vesnice MELINDA 1 3.500 obyvatel
18 vesnice ZALIKA 1 2.500 obyvatel
20 vesnice KEMBISA 2(+1) 5.500 obyvatel
21 vesince EFU 1 2.500 obyvatel
22 vesnice MODIKI 1(+1) 3.500 obyvatel
23 vesnice GAFUGAFU 1(+1) 1.500 obyvatel
24 vesnice MANGORO 1 8.000 obyvatel
25 vesnice MAKUMBAMBA 1 2.000 obyvatel
26 vesnice BIMA 1 3.000 obyvatel
27 vesnice MAZUGBU 1 2.500 obyvatel


8. Cena projektu
Celková cena projektu: USD 36.200
Místní příspěvek: USD 6.100
Naléhavá potřeba: USD 30.100


P.Michel Mivnguba Kaneru,osa
vikář